Vitamin E

Huvudfunktionen hos vitamin E är att förhindra oxidation orsakad av fria radikaler i och mellan kroppscellerna (antioxidant aktivitet). Vitamin E i tillräckligt stora doser har också visat sig kunna stärka immunförsvaret.

NATURLIG FÖREKOMST OCH BIOLOGISK TILLGÄNGLIGHET

Det finns gott om vitamin E (alfatokoferol) i vetegroddar, bete och grönt vallfoder. I vallväxter finns vitamin E främst i bladen och den högsta koncentrationen finns i vallfoder som är tidigt skördat. Vid bladförluster – t.ex. vid vändning av hö – minskar vitamininnehållet kraftigt, medan ensilage svarar för de minsta förlusterna. Vitaminet förstörs även snabbt vid oxidering, medan dess halt vid äkta ensilering minskar mer successivt. Upptagningen av vitamin E påverkas i viss mån av tillgången på vitamin C och selen.

FYSIOLOGISK FUNKTION

Huvudfunktionen hos vitamin E är att förhindra oxidation orsakad av fria radikaler i och mellan kroppscellerna (antioxidant aktivitet). Omättade fetter i kroppscellerna är särskilt känsliga för oxidation. När oxidation inträffar ger den skador på vävnaderna. Ju mer aktiv en cell är, desto större blir flödet av fett dit för att tillgodose behovet av energi. Vid brist på vitamin E innebär detta en ökad risk för skador. Under arbetet med att skydda musklerna från fria radikaler samarbetar vitamin E med selen. Vitamin E i tillräckligt stora doser har också visat sig kunna stärka immunförsvaret.

BEHOV

Vitamin E är fettlösligt och lagras i fettvävnaderna, levern och musklerna – dock inte lika länge som vitamin A. Generellt är det bättre att tillföra mindre mängder vitamin E dagligen än att ge större mängder vid enstaka tillfällen. Detta för att kunna behålla en tillfredsställande koncentration i vävnaderna. Behovet varierar beroende på sammansättningen av fodret samt hästens prestationsnivå, men ökar vid utfodring med fleromättat (oxidationsbenäget) fett. Selen och E-vitamin kan delvis ersätta varandra och samverkar med varandra.

BRISTSYMPTOM

E-vitaminbrist i fod erstaten kan leda till muskelskador. Om hjärtmuskeln drabbas, leder detta till hjärtfel. Inverkan på muskelfunktionen är särskilt viktig för hästar i träning. Bristsymptomen är densamma som vid selenbrist, där den mest drastiska effekten är muskeldegeneration hos föl med ca 50 procent dödlig utgång. Det är därför viktigt att man tillför tillräckligt med selen och vitamin E till dräktiga ston. Hästar som står på stall och ges grovfoder av låg kvalitet är den största riskgruppen när det gäller brist på vitamin E.

TOXICITET

Vitamin E är giftigt endast vid mycket höga doser.