Vitamin K

Vitamin K behövs för att bilda de proteiner som är nödvändiga för att blodet ska kunna koagulera. Vitamin K medverkar även i cellernas ämnesomsättning och i de processer som styr benvävnadens uppbyggnad.

NATURLIG FÖREKOMST OCH BIOLOGISK TILLGÄNGLIGHET

Vitamin K finns i gröna växter. Dessutom tillverkar mikroorganismerna i hästens grovtarm tillräcklig mängd för att tillgodose behovet. I spannmål finns endast i mycket små mängder.

FYSIOLOGISK FUNKTION

Vitamin K behövs för att bilda de proteiner som är nödvändiga för att blodet ska kunna koagulera. Vitamin K medverkar även i cellernas ämnesomsättning och i de processer som styr benvävnadens uppbyggnad.

BEHOV

I normala fall tillgodoses hästens behov av vitamin K genom mikroorganismernas produktion. Vid vissa typer av medicinering som påverkar dessa mikroorganismer – t. ex. behandling med antibiotika – kan extra tillförsel krävas. Behovet av vitamin K ökar också om hästen fått i sig giftiga substanser från vissa mögeltyper, klöversorter eller råttgift. Studier har visat att foderstaten till föl på grund av det begränsade intaget av grovfoder samt den outvecklade mikrofloran i grovtarmen ofta innehåller relativt små mängder vitamin K, men effekten av detta har ännu inte utretts.

BRISTSYMPTOM

Då hästen själv producerar vitaminet, uppstår under normala förhållanden ingen brist. Vid störning av mikrofloran i tarmen kan brist uppstå. Den visar sig då som förlängd koaguleringstid och i form av sjukdomar som har samband med blodets koaguleringsförmåga. Om blodet inte koagulerar kan även mindre sår och blåmärken orsaka skador på blodkärlen. Detta kan leda till stora blodförluster.

TOXICITET

Extremt höga doser kan vara giftiga, men studier visar att hästar har klarat upp till 1000 gånger rekommenderat behov utan några negativa effekter.