MIKROMINERALER

Förutom makromineraler finns det andra ämnen som hästen behöver i så små mängder att behoven anges i mg eller delar av mg. Dessa kallas för mikromineraler eller spårämnen. Hit hör bland annat koppar, jod, selen och järn. Här kan du läsa mer om de olika mikromineralerna, dess fysiologiska funktion, hästens behov, bristsymptom samt vad som händer vid överutfodring. 

Fotograf: Gustaf Kumlin