HUR FODRAR JAG EN HÄST MED MAGSÅR?

Jag har en häst som har haft magsår. Veterinären rekommenderar foder med låga socker- och stärkelsehalter. Vad anses vara en låg halt? Och vilket foder skulle du rekommendera?

SVAR: Magsår beror på obalans i den skyddande slembarriären i magsäcken samt att syra stänker upp från den nedre delen av magen till den övre känsliga delen av magsäcken. Ett fåtal utfodringar per dygn kan utlösa magsår, likaså foderstater som innehåller stora mängder stärkelserika kraftfoder. Stress ökar risken att utveckla magsår. Under naturliga förhållanden då hästen betar ofta neutraliseras magsyran under dagen av grovfoder och saliv.

Jag rekommenderar ett grovfoder med bra balans mellan energi och protein och ett näringsvärde som passar för din häst. Försök hitta ett där du kan tillgodose så mycket som möjligt av hästens energi och proteinbehov. Den totala sockerhalten bör understiga 80 g (kg ts, men ej överstiga 100g/kg ts). Detta kan man se via en grovfoderanalys.
Grovfoderintaget bör ligga på minst 1,5-2 kg torrsubstans per 100 kilo kroppsvikt. Om du behöver komplettera med
ett kraftfoder rekommenderar jag att fodra med ett som har låg socker- och stärkelsehalt och innehåller mycket fibrer. I vårt sortiment finns KRAFFT Performance Low Starch. Detta foder har ett lågt socker- (4 %) och stärkelseinnehåll (4 %) och en hög fiberhalt på 23 %. Behöver du mer energi kan man komplettera med olja.

Har du en fundering?

Skicka ett mail till direct@krafft.nu så hjälper vi dig. Skriv gärna med information om din häst så som kön, ras, ålder, arbete, hull och annat som kan vara bra för oss att känna till. Vill du ha hjälp med att räkna en foderstat så skicka med din grovfoderanalys.