FODRA FÖR ATT HÅLLA ÖVERLINJEN

Hur fodrar jag en 20 årig SWB-valack som börjar tappa sin överlinje? Tänderna är kollade och även om de var lite slitna var de okej. Grovfodret ligger något lågt i protein men bra i energi. Han får mash och 2 kilo pellets.

SVAR: För att kunna göra en så bra foderstat som möjligt är det bra om man har en analys på grovfodret som hästen ska fodras med. Det är denna man utgår ifrån när man bygger upp en foderstat.

Vi rekommenderar ett intag på minst 1,5-2 kilo torrsubstans per 100 kg kroppsvikt av grovfoder.

I ditt fall är det två saker man bör tänka på när det gäller utfodring till just din häst. Det första är att det är ett lägre proteininnehåll i ditt grovfoder vilket måste kompenseras. Det andra är att din häst är något äldre och då rekommenderas extra protein och en något högre kalcium och fosfor (Ca/P) kvot i foderstaten.

Anledningen till att din häst tappat i sin överlinje är troligen att den står på ett för lågt intag av protein. Det kan vara så att de 2 kilo pellets du utfodrar med, innehåller en mindre mängd protein och då inte blir tillräckligt för att täcka upp hästens näringsbehov.

Lusern är ett bra komplement till ett grovfoder med lägre proteininnehåll, men man kan även tillföra protein via kraftfoder. Eftersom att ditt grovfoder innehåller bra med energi och mindre protein, så vill man tillföra ett foder som har högt protein i förhållande till energin. Då undviker vi också ett överskott på just energi.

Har du en fundering?

Skicka ett mail till direct@krafft.nu så hjälper vi dig. Skriv gärna med information om din häst så som kön, ras, ålder, arbete, hull och annat som kan vara bra för oss att känna till. Vill du ha hjälp med att räkna en foderstat så skicka med din grovfoderanalys.