HUR FÅR JAG ORDNING PÅ HÄSTENS MAGE?

Jag har ett sto som är väldigt lös i magen. Det går lite till och från men ibland när hon är stressad rinner det ur henne. Har provat lite allt möjligt men ingenting fungerar. Hon får 14 kilo hö och cirka 1,5 kilo pellets. Vad ska jag göra åt hennes mage?

SVAR: Den vanligaste orsaken till diarré och lös mage är en obalans i hästens tarmflora. Orsaker till detta kan vara foderbyte eller dålig foderkvalité. Vissa hästar är mer känsliga än andra gällande foder. En annan vanlig orsak till lös avföring kan vara stress. Även intag av sand eller lera kan ge en inflammation i tarmslemhinnan vilket ger lös avföring. Parasiter kan också ge diarré.

Börja med att titta igenom din hästs foderstat och se hur den ser ut näringsmässigt så att det inte är något hästen får för mycket eller för lite av. Den hygieniska faktorn är också viktig. Grovfodret ska ha en hög hygienisk kvalité och står hästen till exempel på halm är det viktigt att denna också håller hög hygien. Håll krubbor och hinkar rena då det ofta bildas mögel om dom inte rengörs dagligen. Om hästen utfodras i hagen måste gammalt foderspill rensas upp, så att hästen inte pillar i sig detta.

Viktigt att hästen får tillräckligt med grovfoder och fibrer i sin foderstat. Minst 1,5-2 kilo torrsubstans grovfoder per 100 kilo kroppsvikt. Om ett kraftfoder behöver tillföras så bör det vara fiberrikt och gärna ett lågstärkelsefoder. Vet man med sig att hästen kommer utsättas för stress så som att åka på tävling tex, så kan man redan några dagar innan ge ett mag/tarmtillskott som kan hjälpa mikroorganismerna i grovtarmen. Detsamma gäller vid foderbyten så som skifte från gräs till grovfoder och tvärtom. Eller bara ett byte mellan olika grovfoderpartier och vid förändring av kraftfoder

Ta gärna ett träckprov för att utesluta parasiter. Om man vet att hästen pillar i sig sand och lera så kan man komplettera med psylliumfrö/loppfrö som hjälper till att ta med sanden ut den naturliga vägen.

Har du en fundering?

Skicka ett mail till direct@krafft.nu så hjälper vi dig. Skriv gärna med information om din häst så som kön, ras, ålder, arbete, hull och annat som kan vara bra för oss att känna till. Vill du ha hjälp med att räkna en foderstat så skicka med din grovfoderanalys.