FÖRVIRRING KRING FODRETS HYGIEN

Hej! Jag har läst en del om foder på nätet och då kommer ofta begreppet »hygienisk kvalitet« upp. Vad menas lite mer exakt med detta, går den hygieniska kvaliteten att kolla upp eller mäta och i så fall hur? Vad avgör om den är bra eller dålig? Jag vill förstås ge min häst det allra bästa, men känner inte riktigt att jag har fått det här förklarat ordentligt.

SVAR: När man pratar om hygienisk kvalitet i foder menar man oftast förekomst av mögelsvamp, bakterier, eller sådant som mögelsvampar och bakterier har bildat – till exempel sporer eller toxiner. Mögelsporer kan orsaka kroniska luftvägsproblem hos häst och toxiner kan orsaka olika typer av förgiftningar.

Främmande föremål som burkar, glassplitter, plast och papper med mera räknas också som nedsatt hygienisk kvalitet, eftersom det är sådant som inte ska finnas i fodret. Detsamma gäller bekämpningsmedel eller andra kemikalier. Det vanligaste är dock att man menar fodrets innehåll av svamp och bakterier, det vill säga fodrets mikrobiologi, när man rent allmänt pratar om foderhygien.

Om du misstänker att ett foderparti kan vara angripet av oönskade mikroorganismer, såsom mögel eller bakterier, bör du låta göra en mikrobiologisk analys innan du börjar utfodra med partiet. Detta kan göras på olika laboratorier som är specialiserade på just grovfoder.

Ha alltid som vana att lukta och titta på allt foder. Gör man det dagligen blir det snart en rutin och man märker snabbt om det har blivit någon förändring i fodrets lukt eller utseende. Du slipper då riskera att utfodra med otjänligt foder som kan leda till sjukdomar hos hästarna.

Diska ur hinkar och krubbor, så att inte gammalt foder blir liggande och gror. Även små mängder av sådana foderrester kan ligga och jäsa och ruttna och orsaka hälsoproblem hos hästarna. Rensa också bort gammalt foder från hagen om hästen utfodras ute.

Foto: Isak Rautenberg

Har du en fundering?

Skicka ett mail till direct@krafft.nu så hjälper vi dig. Skriv gärna med information om din häst så som kön, ras, ålder, arbete, hull och annat som kan vara bra för oss att känna till. Vill du ha hjälp med att räkna en foderstat så skicka med din grovfoderanalys.