EN SVETTIG HÄST KRÄVER SALT

Hur viktigt är det att ge hästar i träning tillskott av salt och är det någon skillnad på elektrolyter och salt? Ska man ge salt både inför hård träning och efter ett pass eller bara vid ett av dessa tillfällen? Hur mycket salt gör en häst av med per dag egentligen?

SVAR: Salt och elektrolyter är ämnen som båda påverkar hästens vätskebalans. Salt är viktigt för alla hästar – men behovet växlar från häst till häst beroende på arbete och årstid.

Vid kraftig svettning förlorar hästen stora mängder salt och det är mycket viktigt att denna förlust ersätts snabbt, speciellt inför en prestation, eftersom salt har en viktig roll för törstregleringen. Eftersom saltkoncentrationen i blodet styr hästens törstreflex, kan en häst som förlorat både vatten och salt vid en prestation komma in i en ond cirkel. I extrema fall kan hästen vara rejält uttorkad, men ändå inte visa någon lust att dricka. Normalbehovet av salt är cirka 10-30 g salt per dygn. Svettas din häst mycket kan behovet ligga kring 50-60 g/dygn. 1 msk salt är ca 18 g. Salt ska du ge regelbundet och det viktiga är inte när på dygnet du ger det utan snarare att det ges.

En häst förlorar även elektrolyter vid svettning. Hästen har en imponerande förmåga att själv lagra de elektrolyter den behöver och anpassar då upptaget efter aktuellt behov. Det går inte att ”ladda” en häst med elektrolyter inför kommande prestationer. De lagras inte i kroppen, utan utsöndras omedelbart via njurarna med urinen. Elektrolyter ska du därför tillsätta efter kraftig svettning och fortsätt med saltet precis som vanligt trots tillsättning av elektrolyter.

Har du en fundering?

Skicka ett mail till direct@krafft.nu så hjälper vi dig. Skriv gärna med information om din häst så som kön, ras, ålder, arbete, hull och annat som kan vara bra för oss att känna till. Vill du ha hjälp med att räkna en foderstat så skicka med din grovfoderanalys.