Behöver jag tillsätta extra elektrolyter?

Jag har en tävlingshäst som jag tänkt tävla en del i sommar så funderade jag på elektrolyter och om hon kommer behöva det? Hon kommer stå på box hela sommaren och kommer då få sitt grovfoder och kraftfoder som vanligt. Hon har en saltsten i boxen och hon har fri tillgång till vatten via sin vattenkopp. Behöver jag ge henne elektrolyter också?

Emeli svarar: Elektrolyter är en sammanfattande beteckning på ämnen som påverkar regleringen av kroppens vätskebalans som till exempel natrium och kalium. Natrium tillförs till största delen hästen i form av natriumklorid, det vill säga koksalt. Salt har en viktig funktion för hästens törstreglering och saltförluster som inte kompenseras efter till exempel en ansträngande prestation kan innebära att hästens törstreflex dämpas, och att den till följd av detta dessutom kommer att kompensera vätskeförlusten dåligt.
Hästar som ansträngs hårt särskilt i varmt klimat svettas mycket, mer än 10 liter per timme är inte ovanligt. Svetten innehåller mycket vatten och salter som hästen behöver för att fungera optimalt. Brister på salter kan ge kramper och muskelproblem. Uttorkning och brist på vätska kan ge kolik och muskelproblem och det är av största vikt att ersätta förlusterna.

Det är alltså viktigt att hästen har fri tillgång på salt och rent vatten. Att ha saltsten tillgänglig för hästen kan räcka, men oftast behöver vi tillsätta salt i foderstaten. Speciellt i de fall hästen anstränger sig och svettas mycket. Studier visar att vid varm väderlek eller om hästen regelbundet utför svettdrivande arbete kompenserar hästen sina vätskeförluster dåligt om den endast har tillgång till saltsten.

Hästen har en imponerande förmåga att själv lagra de elektrolyter den behöver och anpassar härvid upptagningen efter individens aktuella behov. Vilket gör att om hästen får tillräckligt med salt i foderstaten och inte har några problem med till exempel dålig mage bör det räcka med att tillsätta salt. Tävlingshästars tarmflora är däremot ofta extra känslig för störningar och därför kan en tillförsel av extra elektrolyter vara berättigad. Elektrolyter tillför salterna och det gör att hästen känner törst och vill dricka. Elektrolyter finns som tillskott; KRAFFT Electrolytes Pro.

Har du en fundering?

Skicka ett mail till direct@krafft.nu så hjälper vi dig. Skriv gärna med information om din häst så som kön, ras, ålder, arbete, hull och annat som kan vara bra för oss att känna till. Vill du ha hjälp med att räkna en foderstat så skicka med din grovfoderanalys.