Anpassad foderstat till fångkänslig häst

Min häst har PPID som upptäcktes i samband med att han fick fång förra året, och jag undrar hur jag ska tänka med fodret för att minska fångrisken. Han börjar bli äldre och har svårt att hålla hullet på vintern.

Marie svarar: Många hästar med PPID har en ökad risk för fång och bör därmed ha en genomtänkt utfodring med beräknad foderstat där hästen hämtar så stor del av näringen som möjligt från fiber och det totala intaget av socker- och stärkelse är lågt. 

En fångkänslig häst rekommenderas täcka så stor del av näringsbehovet som möjligt med grovfoder, kompletterat med mineralfoder. Vid val av grovfoder rekommenderas ett grovfoder som har ett lägre sockerinnehåll – under 10% WSC brukar omnämnas som lågt. Ett grovfoder som inte innehåller alltför mycket energi möjliggör att hästen får sitt tuggbehov tillgodosett utan att bli överviktig och är därför att föredra. Fånghästar är ofta känsliga för foderbyten, varför det är idealiskt om grovfoderpartiet räcker hela säsongen. Om hästen är lättfödd och grovfodret är väldigt energirikt kan man blanda grovfodret med halm för att bidra med mer fibrer och på så vis späda ut grovfodret. Tänk på att man då även späder ut proteinet i grovfodret, vilket kan behöva balanseras med annat foder.

Rätt balans mellan energi och protein i totalfoderstaten är viktigt för att hästen ska må bra. Om grovfodret har en låg proteinhalt kan kraftfoder som balanserar proteinet behövas för att täcka hästens behov. Välj då ett kraftfoder med lågt socker- och stärkelseinnehåll, som tex. KRAFFT Muscle Up. Om hästen inte föder sig på enbart grovfoder, det vill säga inte får i sig tillräcklig mängd näring för att hålla hullet trots stor grovfodergiva, är våra Low Starch-produkter skonsamma kraftfoder att komplettera med. De är låga på socker och stärkelse, och innehåller mycket fiber. Lusernpellets är också en lämplig näringskälla. 

Gör alla typer av foderbyten med försiktighet och var varsam med gräs när det väl kommer upp, i synnerhet det korta späda gräset som kan innehålla en hög andel socker. Det man också kan göra för att minska fångrisken, förutom val av foder, är att hålla hästen i lagom hull och motionera den regelbundet. Diskutera gärna med din veterinär. 

När man väljer foder bör man tänka på att det både är andelen stärkelse och socker i fodret samt mängden foder man tillför som styr vad de totala intaget av socker och stärkelse landar i. Kontakta gärna vår foderrådgivning för att få hjälp med vilket foder som passar din situation bäst.

Har du en fundering?

Skicka ett mail till direct@krafft.nu så hjälper vi dig. Skriv gärna med information om din häst så som kön, ras, ålder, arbete, hull och annat som kan vara bra för oss att känna till. Vill du ha hjälp med att räkna en foderstat så skicka med din grovfoderanalys.