VIKTIGT ATT HA KONTROLL UNDER BETET

Min häst ska på bete. Vad, utöver gräs, behöver hästen för att må bra?

SVAR: Det är viktigt att hästen får tillgång till en saltsten som bara innehåller rent salt, samt rent vatten. Tillskott av mineraler kan du ge och då ett som är anpassat till hästar. Utfodringen bör göras individuellt. En mineralbalja är inte att rekommendera. Studier har visat att hästar är dåliga på att känna av sitt behov av olika mineraler. Mineralbaljans smaklighet styr därför hur mycket hästen äter, inte behovet. Tillsats av vitaminer är dock onödigt, solljus och gräs är kraftfulla vitaminkällor.

Ju längre in på sommaren man kommer kan det vara så att man behöver stödutfodra. Detta beror helt och hållet på individen och betet. Ta för vana att göra en daglig tillsyn av beteshästarna för att hålla kolla på hull, muskulatur och allmäntillstånd. Skötsel samt väder och vind påverkar betets kvalitet och hur återväxten ser ut. Under senare hälften av betesperioden minskar ofta tillgången på näring. Håll koll på betet efter midsommar, det är ett bra riktmärke.

Foto: Heidi Lammi

Har du en fundering?

Skicka ett mail till direct@krafft.nu så hjälper vi dig. Skriv gärna med information om din häst så som kön, ras, ålder, arbete, hull och annat som kan vara bra för oss att känna till. Vill du ha hjälp med att räkna en foderstat så skicka med din grovfoderanalys.