HUR SKA JAG FODRA HÄSTEN UNDER PÄLSBYTET?

Vad ska man tänka på för att hjälpa hästen att tillgodose sitt behov under perioden när den byter päls? Jag upplever att min häst blir ganska påverkad av just pälsbytet. Behöver hästar mer protein under denna period eller något annat tillskott?

SVAR: Vissa hästar faller lättare ur och tappar både hull och muskulatur under vinterns månader. Det är under denna period som hästen är i full gång med produktion av ny päls. Att producera ny päls är en krävande process och därför kan man i vissa fall behöva korrigera foderstaten för att undvika att hästen tappar såväl hull som muskulatur. Den forskning som finns visar att processen delvis kräver mer energi men att det framförallt krävs mer protein för att producera ny päls. Päls består till 90 procent av protein, det krävs mer foder för att bygga 1 kilo päls jämfört med 1 kilo muskler. Att hästen faller ur och tappar muskulatur under denna period beror på att pälstillväxten prioriteras framför muskeluppbyggnad, fettansättning och tillväxt. Det är främst i samband med hästens produktion av sommarpälsen som hästägare upplever minskad hull och muskulatur. Det mest logiska borde egentligen vara tvärtom – att denna reaktion uppstår när vinterpälsen ska produceras som både är tjockare och längre än sommarpälsen. Att man inte upplever samma behov inför vinterpälsen kan till viss del anses beror på att många hästar vid denna tid fortfarande har tillgång till ett näringsrikt bete och det extra foder som behövs är på så sätt redan uppfyllt.

Det gäller att korrigera foderstaten i god tid, när hästen börjar fälla den gamla pälsen är den nya redan klar under. Normalt påbörjar hästen sitt pälsbyte från vinterpäls till sommarpäls i december/ januari men detta kan såklart skilja beroende på var i landet man befinner sig.

I första hand bör man alltid öka mängden grovfoder. Hur mycket beror såklart på grovfodrets analysvärden och hästens tillväxt och storlek. Om man av olika anledningar inte kan det eller grovfodrets innehåll inte räcker till så bör man leta efter ett alternativ som främst kompletterar foderstaten med protein. Det finns flera olika bra alternativ för detta. Vill man komplettera med ett grovfoder är lusern ett utmärkt alternativ och i annat fall kan man välja ett färdigblandat kraftfoder med högt proteininnehåll, i vårt sortiment skulle det vara KRAFFT Muscle Up.

Har du en fundering?

Skicka ett mail till direct@krafft.nu så hjälper vi dig. Skriv gärna med information om din häst så som kön, ras, ålder, arbete, hull och annat som kan vara bra för oss att känna till. Vill du ha hjälp med att räkna en foderstat så skicka med din grovfoderanalys.