SMÅFÅGLAR I KRUBBORNA

I vårt stall läggs maten i krubborna inför att hästarna släpps in, ibland många timmar innan. Det resulterar i att mängder av småfåglar sitter i maten och äter av den (samt bajsar!). Krubborna proppas fulla med hö för att hindra småfåglarna, men de hittar ändå vägar ner till fodret under höet. Är inte detta farligt för hästarna?

SVAR: Bäst vore att undvika foder i krubborna när hästarna inte är i stallet. Det är inte optimalt att lägga ut kraftfoder i krubban i förväg, av flera anledningar. Hästen bör dels ges möjlighet att dricka, dels att tugga i gång salivproduktionen med grovfoder, innan kraftfoder ges. Då minskar man risken för att hästen ska sätta sitt kraftfoder i halsen.

Fåglarna äter ju även upp foder för hästen, med risk för att det inte blir som man har tänkt med näringsintaget. Bär fåglarna på någon smitta kan det absolut vara farligt för hästarna.

Går det att undvika att ha foder i krubborna under dagen är det givetvis det bästa. I annat fall kan ni kanske hitta någon lösning som hindrar fåglarna från att komma åt fodret, alternativt något som skrämmer dem. Eventuellt kan ni täcka över krubborna med höpåsar på dagen eller ordna med mindre fågelskrämmor vid respektive krubba.

Foto: Heidi Lammi

Har du en fundering?

Skicka ett mail till direct@krafft.nu så hjälper vi dig. Skriv gärna med information om din häst så som kön, ras, ålder, arbete, hull och annat som kan vara bra för oss att känna till. Vill du ha hjälp med att räkna en foderstat så skicka med din grovfoderanalys.