MINERALER OCH TILLSKOTT PÅ BETET

Behöver jag ge min häst tillskott av mineraler när hon går på bete? Jag undrar även om det är något annat hon bör få i sig. Och hur ska jag tänka då betet sinar, när är det dags att börja fodra igen? Hon går i en gammal beteshage med ganska magert bete. Hästen är i god kondition och rids regelbundet under betesperioden. Jag har även en tvååring som går på grövre bete, ska jag tänka annorlunda där?

SVAR: Tillskott av mineraler kan du ge och då ett som är anpassat till hästar. Utfodringen bör göras individuellt, en mineralbalja är inte att rekommendera. Studier har visat att hästar är dåliga på att känna av sitt behov av olika mineraler – mineralbaljans smaklighet styr därför hur mycket hästen äter, inte behovet. Mineralbaljor innehåller ofta en hel del melass för smakligheten, får hästen upp smaken kan det ta slut på dagen. Tillsats av vitaminer är i allmänhet onödigt, solljus och gräs är kraftfulla vitaminkällor.

Det är viktigt att hästen får tillgång till en saltsten som bara innehåller rent salt, samt förstås rent vatten. Byt vattnet regelbundet och skura karet så att algpålagringar inte får fäste.

När du ska börja stödutfodra beror på individen och betet. Ta för vana att göra en daglig tillsyn av beteshästarna för att hålla kolla på hull, muskulatur och allmäntillstånd. Skötsel samt väder och vind påverkar betets kvalitet och hur återväxten ser ut. Under senare hälften av betesperioden minskar ofta tillgången på näring. Håll koll på betet efter midsommar, det är ett bra riktmärke.

Tvååringen har framför allt ett högre proteinbehov då hästen är växande.

Har du en fundering?

Skicka ett mail till direct@krafft.nu så hjälper vi dig. Skriv gärna med information om din häst så som kön, ras, ålder, arbete, hull och annat som kan vara bra för oss att känna till. Vill du ha hjälp med att räkna en foderstat så skicka med din grovfoderanalys.