HUR HANTERAR JAG HÖSTENS UPPSTALLNING?

Min häst går på sommarbete nu. Vad bör jag tänka på inför omställningen som uppstallning i höst innebär?

SVAR: Planera för installning i god tid med en successiv övergång från betesgräs till skördat vallfoder, för att undvika störningar i mag- och tarmkanalen. Om hästen ska utfodras med hö eller torrt hösilage under höst och vinter kan omställningen från bete till vinterfoder bli ganska stor eftersom vatteninnehållet i bete, hö, torrt hösilage skiljer sig åt. Om hästen går från bete till hö eller torrt hösilage från en dag till en annan är risken stor att hästen inte hinner kompensera för vatteninnehållet i fodret och därmed dricker för lite. Detta kan öka risken för exempelvis förstoppningskolik. Hästen går från att röra sig fritt på bete till att stallas in på box vilket ökar risken för kolik eftersom rörelse gynnar tarmens motorik. Att göra en successiv övergång från betet till vinterfoderstaten är därför mycket viktig. För att undvika störningar bör hästen få vänja sig vid sitt vinterfoder under de två sista veckorna på betet, gärna under längre tid om det går.

Har du en fundering?

Skicka ett mail till direct@krafft.nu så hjälper vi dig. Skriv gärna med information om din häst så som kön, ras, ålder, arbete, hull och annat som kan vara bra för oss att känna till. Vill du ha hjälp med att räkna en foderstat så skicka med din grovfoderanalys.