KRAFFT TAR ETT KLIV IN I FRAMTIDEN!

I en tid med stora utmaningar måste vi hitta sätt att leva väl utan att överutnyttja vår planet. Jordbruket står mitt i en omvälvande förändring för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar.

Klimat- och hållbarhetsfrågor har alltid varit viktiga för oss på KRAFFT. Bland annat har alltid majoriteten av vårt foder producerats på ett ansvarsfullt sätt i Sverige, av svenska råvaror från våra medlemmars gårdar. Men vi nöjer oss inte här. Vi behöver ta nästa steg i vårt hållbarhetsarbete och det är mer aktuellt än någonsin. Matförsörjningen för oss människor och våra djur står för en stor del av världens klimatpåverkande utsläpp.

För att bromsa klimatförändringarna och samtidigt säkerställa ett produktivt jordbruk för framtida generationer, behöver klimatpåverkan minskas ytterligare. Vi har ett ansvar att arbeta för en hållbar försörjningskedja och inom Lantmännenkoncernen har koldioxidutsläppen från mat- och foderproduktion minskats med mer än 70 % sedan 2009. Men för att vi tillsammans ska nå våra globala klimatmål behöver vi också skapa förutsättningar att ställa om själva primärproduktionen, där den största klimatpåverkan sker. I arbetet att nå ett klimatneutralt jordbruk till 2050 har vi nu enbart 26 skördar kvar!

Vi kan göra mer inom hästnäringen

För oss på KRAFFT handlar det om att säkerställa en klimatvänlig näringskedja inom hästfodertillverkningen. Vi har därför beslutat att ansluta oss till Klimat & Natur, vilket är Lantmännens program för framtidens jordbruk som handlar om kontraktsodling med åtgärder för biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan. Målsättningen är att skapa förutsättningar för alla svenska gårdar att ställa om så att vi kan nå ett klimatneutralt jordbruk innan 2050.

KRAFFT GROOV - EN DEL AV KLIMAT & NATUR

2022 blev KRAFFT första hästfoderproducent att ingå i programmet. KRAFFTs största produkter GROOV Original och GROOV Protein anslöt till programmet och från och med oktober 2023 ingår även GROOV Sensitive. Det innebär att motsvarande volym spannmål, som går åt till att producera dessa produkter har kontrakteras av lantbrukare som anslutit sig till Klimat & Natur-programmet.

Genom sina åtgärder på gården, som att anlägga lärkrutor på åkern eller använda fossilfritt bränsle i tanken på maskinerna, bidrar de till biologisk mångfald runt åkern och minskar sin klimatpåverkan på gården med 30 %. På Lantmännen förbereds samtidigt för nästa steg i att utveckla programmet med nya innovativa och hållbara odlingsmetoder. Hela tiden med siktet inställt på klimatneutralitet.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Var med oss och ta ansvar för en bättre framtid med hållbara odlingsmetoder! Vi hoppas det är lika viktigt för dig som för oss. Vi är övertygade om att det kommer att göra skillnad för både människa, häst och natur. Här och nu, och inte minst i framtiden! När du väljer en säck med GROOV Original eller GROOV Protein, är du med och bidrar till utvecklingen av ett mer hållbart svenskt jordbruk.

Åtgärder på Klimat & Natur-gårdar

Blommande zoner – Gynnar biologisk mångfald

Planterade zoner som skapar utrymme för blommor och pollinerare att frodas

Klimatsmart mineralgödsel -15% CO₂e

Tillverkat enligt metoder med lägre klimatpåverkan

Fossilfritt bränsle -10% CO₂e

Använder enbart förnybart bränsle i tanken

Precisionsodling -3% CO₂e

Möjliggör ökad effektivisering av resursförbrukandet på gården.

Termisk behandlat utsäde – gynnar biologisk mångfald

Utsädet värmebehandlas för att begränsa mängden bekämpningsmedel

Sparsam körning -2% CO₂e

Bättre resursutnyttjande leder till minskad bränsleanvändning.

Lärkruta – gynnar biologisk mångfald

Osådd ruta på åkern där sånglärkan kan landa för att hitta mat.

Mot framtidens jordbruk – en gård i taget!

Redan idag minskar de gårdar som odlar enligt programmet sitt klimatavtryck med 30%. När du handlar GROOV Original och GROOV Protein är du med och bidrar till framtiden jordbruk och på sikt målet klimatneutralitet. 

KRAFFT ÄR MARKNADSLEDANDE INOM HÄSTFODER I NORDEN

Bolaget ingår i lantbrukskooperativet Lantmännen, som ägs av 18 000 svenska bönder. Lantmännen verkar för att skapa ett livskraftigt lantbruk och bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar.

Vill du veta mer om Lantmännens Klimat & Natur arbete? HÄR hittar du mer information och mer om Klimat & Natur i siffror.