Har du en häst med fri fekal vätska?

Vi söker hästar med symtom på fri fekal vätska för att utvärdera ett eventuellt nytt tillskott, anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till direct@krafft.nu och märk mejlet med "Fri fekal vätska" så berättar vi mer!

Denna studie kommer bli en uppföljning på den pilotstudie som utfördes under 2023 där inverkan av Salovum Equi på förekomsten av fri fekal vätska hos häst studerades.