VAD ÄR PROTEIN- ELLER FODERKNÖLAR?

Knutor som uppkommer vid foderbyte kallas ofta protein- eller foderknutor. Dessa knutor är som regel fast, hårda ca 1-2 cm i diameter och helt oömma. Om de uppkommer i sadelregionen eller där det förekommer tryck kan knutan bli inflammerad eller infekterad. Den blir då ömmande och det kan komma vätska från de. Orsaken inte helt klarlagd, men troligtvis är det en allergiskt reaktion på något nytt som hästen träffar på. För att ställa en helt säker diagnos krävs en biopsi (provtagning samt analys av vävnaden), vilket din veterinär lätt kan göra. Det finns andra hudsjukdomar som ger en liknande symptombild och för rätt behandling krävs att man säkert vet vilken hudsjukdom hästen har. Dessa knölar försvinner oftast av sig själva inom några veckor, men ibland kvarstår de och kan på sikt förkalkas. Behandling som kan prövas om knölarna inte försvinner är lokal eller allmän behandling med kortison. Om detta inte hjälper och de sitter på olämpliga ställen får man avlägsna dem på kirurgisk väg. Om knutorna blir inflammerade eller infekterade krävs lokal eller systemisk behandling med antibiotika och kortison. Undvik snabba foderbyten. Rådgör med din veterinär.

Detta svar är skrivet av veterinär Lotta Wallin.