HUR BÖR MAN UTFODRA VID FÅNG?

Den vanligaste typen av fång utlöses av ett för högt intag av kolhydrater (speciellt lättlösliga sådana). Detta stör mikrofloran i hästens grovtarm. Fång kan även utlösas av annan sjukdom, ämnesomsättningsrubbning, läkemedel, förlossningsproblem, stress etc. Stora mängder av lättlösliga kolhydrater finns i spannmål (i form av stärkelse) och i spätt betesgräs. Tänk på att spätt bete kan finnas även på hösten. En gammal uppfattning är, att fång utlöses av för mycket protein. Detta är troligen inte hela sanningen, men kan troligen spela en viss roll hos visa individer. En foderstat med för lite växtfiber är inte gynnsam för hästens fodersmältning. Fibrerna behövs för en stabil tarmflora och ett bra energiutnyttjande. Rätt balans mellan energi och protein är också viktig för att hästen skall må bra.

Försök fodra med ett hö som är grovt (= mycket växtfiber) och som inte har allt för högt näringsinnehåll. Detta för att hästen skall kunna äta mycket grovfoder – vilket stimulerar tarmfloran. Det resterande behovet skall täckas av kraftfoder. Var noga med att tillgodose vitamin och mineralbehovet. Välj ett kraftfoder med ett högt fiberinnehåll och ett lågt stärkelseinnehåll. Var noga med att ha en jämn utfodring med regelbundna och jämt fördelade utfodringstider. Foderbyten sker med största möjliga försiktighet. Ett byte av hö bör ta minst 14 dagar och ett byte från stallutfodring till bete gärna ännu längre tid. Börja med att beta hästen under korta stunder och minska successivt på kraftfodret. Låt samtidigt hästen ha kvar sitt hö så länge som möjligt. Ett bra sätt brukar vara, att låta hästen äta sin ordinarie högiva i stallet innan den får tillgång till gräs. Gör på samma sätt under hösten – speciellt om det har växt upp ett nytt vekt gräs i hästens vinterhage. Börja med att ge hö, och öka mängden successivt innan kraftfoder sätts in.

Vid ett fånganfall skall veterinär kontaktas. Hästen ska stå i box på mjukt underlag, tjock spån eller torvbädd. Hästen får smärtstillande medicin och eventuellt sätts speciella plattor på hovarna för att ge stötdämpning. Digitalpulsen vid sidan av kotorna är förstärkt och ofta är hovarna varma. När hästen verkar återställd skall den sättas igång mycket försiktigt. Räkna med minst 6-9 månaders konvalescens innan hästen är tillbaka till full tävlingskondition igen. Det är hela tiden av största vikt med regelbunden och korrekt hovvård av godkänd hovslagare. Många fånghästar behöver speciella sjukbeslag som kräver lite extra av hovslagaren, för att kunna fungera ordentligt. Fånghästar har ofta en sämre hovkvalitet vilket gör att de inte sällan kan få hovbölder. Var försiktig med alla förändringar i hästens vardag. Alla foderbyten ska ske successivt. Vaccinera eller avmaska inte hästen samma vecka som du ska byta stall eller foder etc. Flera förändringar samtidigt kan vara för mycket för hästen och kan då utlösa ett nytt anfall. Försök undvik att ha hästen ute nattetid och på morgonen under sommaren. Låt hästen beta på ett avbetat bete och undvik det starka gräset på försommaren. Kan du hitta en orsak till att fånganfallet utlösts, så undvik att utsätta hästen för denna faktor i fortsättningen.

Vi vet ännu inte allt om fång och hur det ska behandlas med mycket forskning pågår. Rådgör med veterinär, hovslagare och foderrådgivare för bästa omhändertagande av fånghästen.

Detta svar är skrivet av veterinär Lotta Wallin.