HUR BÖR MAN FODRA VID ÅTERKOMMANDE KORSFÖRLAMNING?

Vid korsförlamning uppstår muskelskador, framför allt i bakbensmuskulaturen. Omfattningen av skadorna går att mäta genom blodprov. Enzymerna ASAT och CK finns normalt i muskelcellerna. Vid korsförlamning går cellerna sönder och ASAT och CK läcker ut i blodbanorna – ett blodprov kommer att visa förhöjda värden. Ju kraftigare korsförlamningen är desto högre värden kan man mäta upp. Muskelcellerna innehåller också myoglobin, ett ämne som tar upp syre från blodet och som också ger musklerna dess röda färg. Det är myoglobinet från de skadade muskelcellerna som gör att urinen ibland färgas mörkröd vid korsförlamning Symtomen kommer ofta 15 minuter till 2 timmar efter arbete och hästen får ett kort styltigt steg, är ovillig till att röra sig samt blir hård och spänd i muskulaturen på bakdelen. Hästen kan få ökad andningsfrekvens och puls på grund av smärtan. I riktigt allvarliga fall kan de bli liggande och kan då inte resa på sig. Hästen bör få omedelbar vila och undersökas och behandlas av veterinär akut. För att förhindra återkommande korsförlamningar rekommenderas:

  • Regelbunden träning
  • Korrigera foderstaten med reducerad kraftfodermängd vid vila
  • Använd grovfoder av god kvalitet som bas i foderstaten
  • Minska givan av stärkelserikt foder och använd mer fett och fibrer som energikällor
  • Undvik snabba förändringar i foderstat och träning
  • Ge optimerade mängder selen och E-vitamin
  • Se till att hästen är varm före och efter träning och undvik att den blir nerkyld i hagen
  • På vintern rör sig hästen mindre i hagen. Ge regelbunden motion på annat sätt
  • Rådgör med din veterinär och foderrådgivare

Detta svar är skrivet av veterinär Lotta Wallin.