HUR BÖR EN STRESSAD HÄST UTFODRAS?

Stress kan uppkomma av att hästen har ont någonstans, inte kan utföra sitt naturliga beteende på grund av den miljön vi erbjuder, får för lite grovfoder, för lite sysselsättning, för lite utevistelse/motion, otillräcklig vilotid, stressande träning med krav som överstiger hästens aktuella situation mm. Hästar visar stress på många olika sätt; stereotypier, bland annat krubbitning och vävning är vanliga. Detta gör att kroppen frisätter egna ”smärtstillande” substanser, endorfiner och enkefaliner, som kan göra att hästen dels känner mindre smärta men också att den blir lugnare och sänker sin stressnivå. Många forskare tror att hästen kan bli ”beroende” av sitt stereotypa beteende då det får den att må bättre, och därför kan det vara svårt att få hästen att sluta med beteendet även om man kanske har lyckats eliminera orsaken till att hästen först började med det. Andra symtom på stress är diarré, svettning, oregerlighet, flyktbenägenhet, apati mm. För att minska stressen är det viktigt att hästen är välmående och smärtfri samt att hästen tränas på lagom nivå på ett korrekt sätt. Det är också viktigt med miljö, stallrutiner, foderstat, vila, motion och utevistelse. Många stressade hästar mår sämre vid höga intag av stärkelse och havre. Reducera mängden av detta. Välj havrefria kraftfoder. Hästar med svår stress kan hjälpas av fodertillskott med Tryptofan + Magnesium + B-vitaminer. Rådgör med din veterinär och foderrådgivare.

Detta svar är skrivet av veterinär Lotta Wallin.