HUR BÖR DEN ÄLDRE HÄSTEN UTFODRAS?

Många äldre hästar klarar av att äta samma fodermedel som yngre hästar men på grund av lägre upptag behövs 15-20 procent extra av energi och näringsämnen, beroende på hur svårt hästen har att hålla hull. Försiktig tillvänjning och långa övergångstider gäller för alla foder. Om hästen på grund av tandproblem och/eller käkledsartros har svårt att tugga är lämpliga fodermedel uppblött lusern (grovfoder), betfor, olja, blötlagt pelleterat kraftfoder, mash och kokt linfrö. Det är viktigt att ge mineral- och vitaminfoder som passar till grovfodret – och tillräckligt med e-vitamin och selen. Som vanligt stråfoder rekommenderas näringsrikt tidigt skördat hö eller hösilage.

Detta svar är skrivet av veterinär Lotta Wallin.