Hur hanterar jag grovfoderbristen?

En vår och sommar fylld av sol och torka har i Sverige orsakat dåliga grovfoderskördar. Hur ska man som hästägare hantera utfodringen när grovfodertillgången är begränsad?

 

Hästar på bete

Även betet har på de flesta håll i Sverige varit påverkat av torkan. Det gräs som finns är ofta bränt, växer dåligt och innehåller inte så mycket näring som det brukar göra vid den här tiden på året. Från att de flesta hästar ofta blivit lite runda på betet har problemet i år snarare varit att betet inte har räckt för att hålla hästen vid lagom hull. Hästens hull är en viktig indikation på hur utfodringen fungerar och om vi behöver öka eller minska hästens näringsintag. Är du osäker på hur du bedömer hästens hull har du en bra mall för hullbedömning i vår katalog, den hittar du här.

 

Stödutfodring

Märker du att hästen tappar i hull under betet kan du behöva stödutfodra. Har hästen tillgång till något bete i hagen? Har hästen lite bete så att den har något att tugga på under dagen, kommer magen att hållas igång och hästen kommer att få den tuggtid den behöver.

Är hästen tunn kan man komplettera med ett kraftfoder som är anpassat till den häst man har. En vuxen häst på underhållsfoderstat, i lätt eller medelhårt arbete kan fungera bra på ett kraftfoder som Groov Original, som har en relativt hög fiberhalt och låg stärkelsehalt för att tillföra skonsam och långvarig energi, komplett med mineraler och vitaminer. Har man en växande unghäst är proteinbehovet något större än hos den fullvuxna hästen. Då kan det vara lämpligt med ett kraftfoder som är anpassat till växande hästar, tex. KRAFFT Foal, som har ett något högre proteininnehåll och är berikat med extra mineraler och vitaminer.

Mängden kraftfoder får man anpassa allteftersom man ser hur hästens hull förändras. Har man en stor häst som börjar bli tunn kan man börja att fodra 1 kg kraftfoder för att sedan öka/minska efter behov.

 

Försök dryga ut grovfodret

”Med stundande grovfoderbrist kan det vara en bra strategi att utnyttja betet och betesgången så långt in på hösten som möjligt” säger Annie Larsson, agronom och produktutvecklare på Lantmännen Krafft.

Förr eller senare tar dock även de där sista stråna på betet slut, och det är dags att komplettera med någon typ av konserverat grovfoder. Kanske är du en av de få som lyckats få tag på riktigt bra grovfoder – men inte så mycket? Eller har du fått tag på en hel del grovfoder – men inte av så bra näringsmässig kvalitet? Det kan finnas flera anledningar till att man behöver dryga ut sitt grovfoder, eller komplettera det genom att blanda ut det för att hästens näringsbehov ska kunna mötas. Om hästen inte får det grovfoder och därmed den tuggtid den behöver riskerar man att utsätta hästen för hälsorisker som beteendestörningar, magsår etc.

Oavsett hur mycket grovfoder du lyckats få tag på är en analys av grovfodret A och O för att klara vinterns utfodring, har du svårt att tolka analysen eller inte vet vad du ska titta på finns gratis hjälp att få av KRAFFT Direct.

”Har man ett kraftigt grovfoder med relativt höga näringsvärden kan man dryga ut det med halm” fortsätter Annie Larsson; ”Halm av god hygienisk kvalitet är ett bra fodermedel som förser hästen med tuggtid. Har man ett grovfoder av sämre näringsmässig kvalitet kan man istället dryga ut det med lusern i stråform”.

Lusern finns även som pellets, men är det mängden grovfoder och tuggtiden man vill utöka är det främst varianten i stråform man ska använda sig av, den ökar tuggtiden i större utsträckning än den i pelletsform.

Oavsett vilket grovfoder man väljer är det viktigt att inte kompromissa med den hygieniska kvaliteten. Grovfodret ska vara fritt från mögel och damm och lukta gott. Hösilage ska förvaras i syrefria, inplastade balar som fram till öppnandet är intakta.

 

Den äldre hästen

Den äldre hästen behöver i många fall lite extra omtanke – speciellt när det kommer till utfodringen. Av naturliga skäl kan hästens förmåga att ta upp och tillgodogöra sig näring och protein avta med åldern, inte sällan pga. att tandhälsan försämras med åren. Den äldre hästen kan därmed ha behov av lite mer energi och protein än vad den hade när den var yngre, men kanske behöver den även ett foder med en struktur som är lättare för den att tillgodogöra sig. Även om den gamla hästen också behöver tuggtid, finns det hos de med tandproblem kanske inte möjlighet att tillgodose tuggbehovet eftersom hästen då inte får tillräckligt med näring. För de hästarna är lusern i pelletsform ofta ett bra alternativ. Pelletsen blötläggs och behöver inte tuggas lika noggrant och blir således lätta för hästarna att sörpla i sig.

 

Vatten- och saltbehov

Några andra viktiga saker att tänka på när det är väldigt varmt och/eller hästarna går hårda träningspass är vatten- och saltbehov. Dessa två går ofta hand i hand. Om inte hästen får tillräckligt med salt i foderstaten finns det risk att den dricker mindre och riskerar att bli sjuk. Håll koll på att din häst får i sig tillräckligt mycket salt -en saltsten är ett bra komplement, men räcker sällan för att täcka hela saltbehovet.

När det gäller vatten är det alltid viktigt att hästen har tillgång till rent, friskt vatten. Under sommarmånaderna när det är varmt ute trivs algerna i vattenkaret – så se till att tvätta ur och rengöra karet ofta.

 


Kontakta KRAFFT Direct på 020-30 40 40 eller direct@krafft.nu för vidare rådgivning.

 

Foto: iStock & Mårten Svensson.