Frågor & Svar

Frågor & Svar

1) Vågar jag tävla min häst? Kan jag starta i lopp imorgon?
Vi har i dagsläget inte fått se några dokumenterade provsvar. Detta är inte officiell information och vi har därför väldigt lite att utgå ifrån. Några av våra kunders hästar har testat positivt för CBD medan andra har testat negativt. Vi vet i dagsläget inte om fodret är kontaminerat. Det är tyvärr omöjligt för oss att just nu svara på frågan.
Vi hänvisar till veterinär och rekommenderar oroliga kunder att testa sina hästar. Att testa urin eller blod för CBD brukar ta 48 timmar.

2) När har KRAFFT svar på proverna?
Provresultaten kommer att vara klara först den 25 april, eftersom testprocessen för foder är komplicerad men KRAFFT gör allt för att få besked tidigare.

3) Varför har ni inte skickat proverna tidigare?
Vi blev först nekade att lämna in prover i Frankrike pga vi inte var kunder. Vi har först idag (söndag) fått ok. Det finns idag ingen i Sverige som gör dessa tester.
Utöver detta kommer tester göras i England samt av SVA i Sverige, som nu startar upp tester av CBD i foder.

4) Varför har ni inte testat för CBD tidigare?
Detta är inte en substans som foderleverantörer analyserar. Det är i princip omöjligt att testa för alla substanser som nämns på FEIs lista (uppskattningsvis är det omkring 1200 förbjudna substanser). Det finns däremot en förkortad lista inom branschen med 7st ”main” substanser (NOPS), men Cannabidiol inte är ett av dessa. Inte heller nämns Cannabidiol på den lista som finns för diverse förbjudna örter som kan förekomma i foder. Men självfallet kommer vi börja testa för detta ämne regelbundet givet nuvarande vetskap.

5) Hur är det möjligt att Cannabis/Cannabidiol kan hamna i foder? Är detta något ni medvetet inkluderat som ingrediens? Var kommer det ifrån?
Om KRAFFTs foder skulle visa sig innehålla CBD så är det inte en råvara vi använder oss av utan en kontaminering av en råvara. Det vi främst misstänker är en sändning importerad lusern. Hampa odlas i större och större utsträckning i Europa och om det finns hampafält i anslutning till ett lusernfält kan en kontaminering ske.

6) Vad innebär en kontaminering?
En kontaminering innebär att det skett en oavsiktlig inblandning av en råvara eller substans som normalt sett inte förekommer i en produkt.

7) Är CBD skadligt för hästarna?
CBD är inte klassat som en drog utan ett läkemedel. Det är inte skadligt för hästar och skulle eventuellt kunna ha en antiinflammatorisk effekt.

8) Tar ni emot returer av foder?
Just nu ber vi alla kunder avvakta tills vi har klara svar. Därefter tar vi beslut om att återkalla eller ej.

9) Finns det något av era foder man kan använda?
Våra Müsli-produkter tillverkas i andra fabriker och är inte föremål för utredningen. Detta gäller alltså följande produkter.

KRAFFT Low Starch Muesli
KRAFFT Sensitive Mash
KRAFFT High Energy Muesli
KRAFFT High Protein Muesli
KRAFFT Sensitive Muesli

Kundfrågor hänvisas till

KRAFFT Direct
Tel: 020-30 40 40
E-post: direct@krafft.nu

Övriga frågor hänvisas till

Sandra Hodik VD på KRAFFT
Tel: 0706 12 67 92
E-post: sandra.hodik@krafft.nu

Pressavdelningen
Tel: 010 556 88 00