Beslut om CBD

Hästsporten har tagit beslut om CBD

Efter mötet i Stockholm 24/4, där KRAFFT presenterade analysresultat av undersökningen runt kontaminering av CBD, har nu NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) beslutat att införa en tillfällig rapporteringsnivå för CBD (cannabidiol) i de nordiska länderna.

Pressinformation finns att läsa via de olika hästsportorganisationernas publika websidor, såsom travsport.se och ridsport.se och motsvarande i de nordiska länderna.

Vi är oerhört glada över det stöd som ges från NEMAC och vi hoppas att de europeiska organisationerna kommer att införa samma tillfälliga rapporteringsnivå i avvaktan på resultaten av de projekt och aktiviteter som nu startats för att lära oss mer om ämnet relaterat till foder och för att kunna ta faktabaserade beslut för framtiden.