NORMALPRESTERANDE HÄSTEN

Normalpresterande hästar

Den normalpresterande hästen syftar till de hästar som är fritids- och sporthästar i lätt och medelhårt arbete. Dessa hästars energibehov varierar ofta en hel del, dels beroende på sättet de tränas men likaså finns det årstidbaserade aktiviteter som ökar hästens energibehov, så som ridläger, rida i snö, tolka, jaktridning eller bara en längre utflykt till häst. Därmed gäller det att hålla hästarna på en god näringsmässig grundnivå, vilken utan skadeverkningar kan höjas vid ett ökat energibehov. Fodret som ges bör hålla en jämn kvalité med en relativt hög halt av fett och fibrer samt en balanserad tillförsel av mineraler, vitaminer och spårämnen.

Tänk på att grovfodret alltid styr vilket kraftfoder en häst behöver, om så behövs. Även om en häst inte skulle behöva kraftfoder så behöver den mineraler och spårämnen.

Läs också: