HÖGPRESTERANDE HÄSTEN

hogpresterande-hasten-1080x400-INT.jpg

Till denna kategori hör de hästar som tränas hårt och/eller tävlas regelbundet på en hög nivå. Att med siffermässig exakthet ge råd om den högpresterande hästens utfodring är givetvis inte möjligt. Deras näringsbehov varierar tämligen kraftigt med typen av prestation, med intensiteten i tävlingsprogrammet och med den individuella förbränningen och förmågan att ta upp och omvandla näringsämnen. Dessa hästar har ett ökat näringsbehov av såväl energi och protein som vitaminer och mineraler.

Tänk på att grovfodret alltid styr vilket kraftfoder en häst behöver. Den högpresterande hästen är i de flesta fall i behov av foder utöver sitt grovfoder för att hålla önskat hull och orka genomföra sina uppgifter.

Läs också: