starkelse-1080x400-INT.jpg

STÄRKELSE

Nedbrytning av stärkelse
Stärkelse är en icke strukturell kolhydrat (polysackarid) uppbyggd av glukosmolekyler. Det finns två typer, amylos som är ogrenad och amylopektin som är grenad. Nedbrytning av stärkelse sker med enzymet amylas. Hos hästen lagras nedbruten stärkelse (glukos) som glykogen, både i levern och i musklerna. Amylas finns i låga koncentrationer i bukspottet som tillförs i tunntarmen för att bryta ner stärkelsen. Därför kan inte hästen bryta ner stora mängder stärkelse på en gång, mängden amylas räcker till ca 150 g stärkelse/100 kg kroppsvikt och utfodringstillfälle. Totalgivan av stärkelse bör inte vara mer än 500 g/100 kg kroppsvikt och dag (uppdelat på flera tillfällen). Osmält stärkelse följer med ner i grovtarmen och kan orsaka problem i form av feljäsningar i den vidare matsmältningen. Vid enzymatisk nedbrytning av stärkelse i tunntarmen blir dessutom energiutbytet för hästen större än om stärkelsen ska jäsas av mikroorganismer i grovtarmen.

Stärkelse i foder
Stärkelse finns t ex i spannmål. Eftersom strukturen på stärkelsen är olika i olika spannmålsslag har de olika smältbarhet. Genom att processa kärnan genom t ex ångkokning kan man påverka stärkelsens smältbarhet. Havre har en lättsmält stärkelse medan stärkelsen i framförallt korn och majs har sämre smältbarhet och därmed med fördel bör processas. Detta kan vara en del av förklaringen att vissa hästar upplevs heta när de får havre, stärkelsen är lättsmält och tas snabbt upp i tunntarmen och höjer blodsockernivån. I grovfoder är nivån av stärkelse låg, liksom i råvaror som t ex betfiber och lusern. Generellt innehåller müslifoder mer stärkelse än pelleterat foder eftersom det är lättare att använda fiberrika råvaror i en pellets. Fiberrika råvaror upplevs som mjöliga i en müsli och behöver pelleteras ifall de ska användas i müsli. Det kan därför vara stor skillnad i stärkelsenivå mellan olika foder och det är viktigt att ta reda på innehållet.

Stärkelse som energikälla
Hästen använder framförallt stärkelse som energikälla, då det är lättsmält och kan användas till explosivt muskelarbete. För att fungera optimalt behöver hästen energi även från andra näringsämnen, läs mer under avsnitten om fett och fiber.

För mycket stärkelse
Ett överskott av stärkelse som inte hinner tas upp i tunntarmen följer med vidare ner i grovtarmen där det kan orsaka problem med feljäsningar. Detta kan yttra sig på flera sätt, t ex genom lös mage. Var därför noga att följa de maxrekommendationer som finns och att titta på hästens avföring och allmäntillstånd om det finns risk att du ligger i det övre intervallet vad gäller stärkelse i foderstaten.

Lär dig mer: