socker-1080x400-INT.jpg

SOCKER

Nedbrytning av socker
Socker är en icke strukturell kolhydrat, de enkla sockerarterna kallas monosackarider som kan kopplas ihop till t ex disackarider. För att kallas socker ska föreningen innehålla mindre än 10 monosackarider. I naturen finns socker i form av glukos och fruktos, det socker som finns i grovfoder är i huvudsak glukos. Hos hästen spjälkas de olika sackariderna med hjälp av enzymer till monosackarider som tas upp i tunntarmen. Fruktos omvandlas till glukos i levern. Socker är mycket lättsmält och höjer snabbt blodsockernivån.

Socker i foder
Socker finns i många olika råvaror. Grovfoder innehåller varierande mängd beroende på sammansättning, skördetidpunkt och lagringsform. Det flesta laboratorium analyserar socker som en del av grovfoderanalysen. Ett genomsnittligt hö har ca 10% socker i ts medan ett ensilage har lägre innehåll då en del av sockret förbrukas i ensileringsprocessen. Råvaror med hög andel socker är t ex melass och melasserad betfiber, melass innehåller ca 60% socker i ts. Spannmål och lusern har ett lägre innehåll, bara ett par procent. Fabrikstillverkade foder har ca 3-5% socker, beroende på användningsområde.

Socker som energikälla
Socker är liksom stärkelse en energikälla och bidrar även till god smaklighet. Hästen är anpassad för att äta socker och har inga problem att äta kontrollerade mängder socker, som beskrivs ovan innehåller dess naturliga föda, gräs, runt 10% socker.

För mycket socker
Det finns många sjukdomar som kopplas till intaget av socker och det pågår mycket forskning kring hur intaget av socker påverkar hästens hälsa och välbefinnande. Vill man minska på intaget av socker bör man välja ett ensilage istället för hö där ensileringsprocessen förbrukat en stor del av sockret.

Lär dig mer: