spannmal-1080x400-INT.jpg

SPANNMÅL

De olika sorters spannmål som används för utfodring av hästar innehåller till övervägande delen proteiner av tämligen låg kvalitet. Halterna av livsviktiga aminosyror som lysin och metionin ligger lågt – liksom kalciumvärdet och inslag av vitamin D. Svenska undersökningar har visat att spannmål som ges till hästar bör vara varmlufttorkad. Havre som torkats enbart i kalluft har t ex visat sig innehålla höga halter av giftbildande svampar, vilka bland annat kan förorsaka njurskador och luftvägsproblem.

Havre

Havre av god hygienisk kvalitet är ett bra hästfoder. Jämfört med andra spannmålsslag är den relativt rik på fett och fibrer och innehåller en lägre stärkelsehalt. Den har också en bra balans mellan de aminosyror som bildar protein. Ur hygienisk synpunkt finns det dock vissa risker som gör att man bör vara mycket noga vid sitt inköp av havre. Av de sädesslag som används som kraftfoder till hästar har havre de högsta halterna av energi. Problemet är att om man vill tillgodose den vuxna hästens behov av energi genom att höja havregivan, uppstår lätt ett överskott av stärkelse.

Havrekli

Havrekli är en biprodukt från havre som livsmedelsindustrin förädlar till t ex gryn eller flingor. Den är rik på växtfibrer och har därför en gynnsam effekt på hästens matsmältning. Havrekli ingår i vissa färdigfoder och används inom livsmedelsindustrin.

Korn

Kornets halt av högvärdigt protein är lägre än havrens. Bl a är halten av lysin mycket lägre vilket gör proteinkvaliteten mindre lämpligt för växande hästar. Fetthalten är också tämligen låg, inslaget av fibrer är tämligen lägre än havrens. Kornet innehåller en ganska stor mängd lättsmält energi. Traditionellt har korn också använts för att ”dämpa” hästar som har tendens att bli för heta med enbart havre som kraftfoder. Korn bör krossas för att hästen ska kunna tillgodogöra sig dess näringsinnehåll.

Vete

Proteinvärdet i vete är jämförbart med kornets men av lägre kvalité. Energivärdet är relativt högt medan fiberhalten är låg. Vete innehåller ett proteinämne (gluten) som gör att det blir ”klistrigt” då det under tuggning blandas med saliv.

Vetekli

Vetekli är skalet kring vetekärnan och en biprodukt då vetet mals. Det användes förr som ett proteintillskott, men har nu till stor del ersatts av bättre proteinkällor. Vetekli har goda dietiska egenskaper och kan ges till hästar som har en benägenhet för förstoppningskolik (dock alltid uppblött), eftersom vetekli absorberar vätska och håller vatten kvar i matsmältningskanalen.

Majs

Proteinvärdet i majs är mycket lågt eftersom det till stor del innehåller proteiner som hästen inte kan tillgodogöra sig. Majs är däremot mycket energirikt, men samtidigt fattigt på fett och fibrer. Liksom för korn handlar det om energi av det slag som hästen har svårt att tillgodogöra sig i större mängder. Precis som korn och vete bör majs blandas med havre, eller ett fiberrikt färdigfoder. Dessutom krävs en riklig grovfodergiva.

Linfrö

Linfrö används främst på grund av sina dietetiska egenskaper, då fröskalet tillsammans med vatten bildar ett slem som underlättar transport av tarminnehållet och skyddar tarmens slemhinna. Linfrö är rikt på essentiella fettsyror men har ett lågt innehåll av det protein som hästar kan tillgodogöra sig. Halten av B-vitamin är däremot hög. Linfrö måste alltid upphettas före utfodring.

Linfrökaka

Så kallade linfrökakor är en restprodukt vid utvinning av linolja. De behöver inte upphettas för utfodring, men blötläggning rekommenderas. Linfrökakor har lägre energi och högre proteinhalt än hela linfrön och härsknar lätt på grund av sitt fettinnehåll. Samtidigt har en stor del av den energirika oljan tagits bort och proteinet är av låg kvalitet. Linfrö/linfrökaka är inte att räkna som ett proteinfoder till unghästar pga. för lågt lysininnehåll.

Olja

Vegetabiliska oljor kan vara effektiva och skonsamma energikällor för hästar. De bör vara vegetabiliska och uppfylla normerna för livsmedelskvalitet. Sojaolja har visat sig fungera väl till hästar och är rik på omega 6. Likaså finns det linfröolja som istället är rik på omega 3.

Lär dig mer: