KOMPLETTERINGSFODER

Hästens grundläggande näringsbehov bör tillgodoses genom grovfodret. Kompletteringsfoder (kraftfoder) är ett komplement som ”framtvingats” genom hästens användning i människans tjänst. Vi begär prestationer som bete eller grovfoder inte alltid kan täcka, dessutom är den naturliga vegetationsperioden i våra breddgrader kort. Grundidén med kompletteringsfoder är att tillföra de näringsämnen som måste kompletteras i en koncentrerad form. Det kan t ex vara svårt att tillgodose hela energibehovet hos en hårt arbetande häst bara genom grovfoder.

 

Hur är ett kompletteringsfoder uppbyggt? 

En hästs huvudkällor till energi och protein är fibrer, protein, fett och stärkelse. Dessa fyra grundläggande komponenter förekommer i varierande utsträckning i förhållande till varandra beroende på typ av foder.

 

Fibrer/Växttråd:
Hästens viktigaste energikälla. Fibrer bidrar med varaktig energi och en balanserad mage och tarm. Välj gärna ett kraftfoder med hög andel fibrer/växttråd.

Med hjälp av grovtarmsfloran är hästen specialiserad för att utnyttja fibrer som en viktig, skonsam och långvarig energikälla. Tarmfloran behöver en relativt jämn tillförsel av fibrer för att förbli balanserad och ge ett optimalt energiupptag. Fibrer behövs också för att hålla en tillräcklig vattenhalt i grovtarmssystemet.

Protein:
Utgör grunden för uppbyggnad och reparation av muskelvävnad. Hästar behöver det i en lättillgänglig form med god sammansättning för en optimal muskelsättning.

Det är viktigt att din hästs proteinbehov tillgodoses. Behovet är normalt sett 6 g smältbart råprotein per energienhet (MJ), men ökar markant för växande hästar och dräktiga/digivande ston. Proteiner är uppbyggda av aminosyror, vars enskilda tillgång också styr muskelsättningen (läs gärna mer på s19). Potatisprotein är en lättsmält optimal proteinkälla med tanke på aminosyrasammansättning, vilket innebär att din häst kan utnyttja stora delar av det protein den äter.

Stärkelse:
En energität foderkomponent för mer explosivt arbete. Bör ges i små mängder per utfodringstillfälle och i kombination med fett och fibrer för bästa resultat.

Stärkelse tas upp i hästens tunntarm. På grund av fodrets snabba passage genom mage och tunntarm är hästens förmåga att ta upp och utnyttja fodrets stärkelse begränsad. Denna energitäta foderkomponent bör därför ges i små givor per utfodringstillfälle. För hästar med insulinresistens är det extra viktigt att begränsa stärkelseintaget.

Fett:
Den mest energitäta komponenten i ett foder och det mest effektiva sättet att tillföra energi utan att öka proteintillförseln. Viktigt för hästar som behöver få mer energi och/eller lägga på hullet.

Fett kan vara en bra alternativ energikälla för hästar som jobbar hårt eller har tunt hull, eftersom den belastar en annan del av fodersmältningssystemet än kolhydrater/ stärkelse. Hästen kan endast spjälka små mängder fett per utfodringstillfälle därför bör du begränsa fettgivan. Rekommendationen brukar vara max 1 dl ren olja per utfodringstillfälle. Utfodra hellre vid fler tillfällen per dygn.

 

Lär dig mer: