Normalpresterande hästar

FÖRVARING AV FODER

Kraftfoder bör förvaras väl slutet och torrt. Det bör skyddas för direkt solljus och kraftigare temperaturväxlingar. Själva stallet är inte någon lämplig förvaringsmiljö, eftersom temperaturen växlar och luften i allmänhet innehåller en del fukt. Även om förvaringen sker i en täckt fodervagn, bör denna mellan utfodringspassen vara uppställd i ett torrt utrymme med jämn temperatur. Om krossning eller klippning av fodret sker på plats, bör denna process på grund av det damm den alstrar vara isolerad från själva stallmiljön. Foder i säck bör alltid förvaras i ett torrt utrymme inomhus. Det räcker inte alltid att förvaringen sker under tak. I ett utrymme med tät temperaturväxling kan fodret fuktskadas genom den kondens som uppstår. Ett skjul med plåttak kan t ex under dagtid värmas upp kraftigt av solljuset, medan det under nattens timmar inte skyddas för kyla. Risken för kondensbildning i fodret är därför mycket hög under vissa delar av året. Vidare bör säckarna aldrig förvaras så att de kommer i direktkontakt med ett betonggolv. I utrymmen med sådant golv bör man ställa säckarna på lastpallar eller annat ventilerande material.

Det utrymme som används för förvaring av hö skall vara torrt, väl ventilerat och mörkt. Liksom när det gäller kraftfoder, bör det vara skyddat för temperaturväxling som kan orsaka kondens. Det finns särskillda täckdukar för att täcka torrhö, alternativt är ett tips att förbruka småbalarna lager för lager för att då förbruka de balar som drar till sig fukt först. Inplastat grovfoder bör placeras på ett ställe där plasten inte kan förstöras eller där djur kan bryta sig igenom plasten. Liksom övrigt foder bör de placeras solskyddat.

Lär dig mer: